Strašice a okolí v obrazech

strasice-a-okoliÚvodní slovo autorů:

Vážení a milí čtenáři,

dostává se vám do rukou první svazek z Brdské edice, jejímž hlavním cílem je přiblížit historii i současnost krajiny Středních Brd. Pestrost příběhů a osudů doplňuje podmanivou krásu brdských lesů. Život zde nebyl nikdy lehký a měl spíše hořkou příchuť. Ovšem vyskytly se i radostné okamžiky a lidé si našli vzájemně na sebe čas. Bohatá spolková činnost, lidový písmáci, kronikáři, učitelé, ale i drsní dřevorubci, uhlíři či hutníci ti všichni dotvářeli barevnou paletu osudů společnosti, která zápasila nejen s okolní krajinou, ale také s osudovými okamžiky české země. Nedávno vzniklé muzeum ve Strašicích ukazuje, že zájem o regionální historii a vlastivědu neustále vzrůstá.

Pojďme si tedy připomenout pomocí několika kapitol krajinu pro někoho důvěrně známou a pro jiného dosud nepoznanou. Za průvodce nám poslouží obrázky kronikáře a písmáka Petra Prokůpka, který prožil ve Strašicích velkou část svého života. Jeho perokresby zachycují nejen dnes již neexistující objekty, ale také zachycují současnost o níž někdy pochybujeme, zda je opravdu tou, kterou jsme chtěli. A tak se žije ve Středních Brdech, v proměnách času si zavzpomínejte a jistě vás také napadne nějaký ten veselý či smutný příběh. Krajina má svou duši a lidé by měli mít k ní dobrý vztah jako ke své domovině. Naše putování začneme ve Strašicích, jejichž nelehký dějinný osud je až symbolický.

Kniha "Strašice a okolí v obrazech" je rozdělena na čtyři části. První, výše zmíněná kapitola, má název Obrázky ze Strašic. Zde si budete moci prohlédnou tři čtvrtě obce s bohatou železářskou tradicí. Druhá kapitola je zaměřena na nedaleký Dobřív, který sdílel podobný osud jako Strašice. V třetí kapitole zmíníme Svatou Dobrotivou a Zaječov. Poslední částí knihy jsou pak Brdské obrázky přibližující nám alespoň ve střípcích krajinu Středních Brd.

Mgr. Tomáš Makaj
Petr Prokůpek
Ukázky:
 
ukazka001 
ukazka002
 ukazka003
 

Doporučuji

TOPlist