Jak uhlí v Dobřívě našli

Je tomu už dávno, co se hledalo uhlí mezi Mirošovem a Dobřívem. Co se vám tam staří horníci nakopali a nadřeli, ale všechno bylo marné. Pokaždé se jim podařilo najít jen malé kousky uhlí a o pořádné sloji si mohli nechat jen zdát. Okolní sedláci se snažili také zbohatnout a moc dobře věděli, že uhlí někde nablízku musí být. Měli totiž zprávy o nadměrném výskytu permoníků, kteří jim neustále tropili nějaké zlomyslnosti. Tu jim rozházeli snopy na poli a nebo se nechali schválně odvézt k nim domů a to bylo pak opravdové nadělení. Permoník přes noc vypustil všechny domácí zvířata na dvůr, dřevo rozházel a slámu rozvěsil po stromech. Jeden dobřívský sedlák si z počátku myslel, že příčinou takovéto spouště je jistě domácí šotek. Nelenil a vyrazil do školy zeptat se místního pana učitele. Ale ten mu řekl, že jsou to pověry a jistotně se mu něco zdálo. Sedlák se podrbal na hlavě a pravil „ Nu mirošovský pan farář mi jistotně také neporadí, je to kamarád pana učitele a tak vyrazím za panem lékárníkem do Rokycan. To je hlava študovaná!“. A tak vyrazil. Nakonec dobře udělal. Pan lékárník již věděl o co se jedná, připravil si do brašny náležité vybavení pro odchyt permoníků a oba vyrazili směrem k Dobřívu. Permoníka, který se maskoval jako kámen na zahradě šťastně odchytil a ten, aby byl propuštěn, jim slíbil, kde se vlastně nachází sloj černého uhlí. Pan lékárník společně se sedlákem to místo našli  a zarazili tam šachtu. Tak bylo objeveno uhlí nedaleko Dobříva.

Doporučuji

TOPlist