Původ jmen Dobřív a Strašice

V moři stále zelených lesů byly odpradávna ukryty dvě obce, které před mnoha sty lety sužovaly nájezdy krvežíznivých loupežníků. O obcích se říkalo, že měly svá jména odvozena od dvou protikladných pocitů. Jedna obec se dodnes jmenuje Strašice a prý její název vznikl od slova strach. Druhá obec se jmenuje Dobřív, a to je prý zase od slova dobře. Jak to tenkrát vlastně bylo, nám zaznamenal kronikář a tomu to vyprávěl starý dobřívský kantor.

Strach a hrůza se rozlila zdejším krajem před zbojníky, kteří usídlili na nedalekém lesním hradě. Kdo musil kráčet cestou pod tímto nebezpečným úkrytem loupežníků, pospíchal, jen aby měl to zlé místo za zády. Každý uchráněný si zplna oddechl, když došel ke konci lesa na západ od loupežnického sídla. „ Tady už je dobře“ ulevil si z přestálého strach. A že v těch místech bylo bezpečno, založili tam obec. Jak jinak ji mohli pojmenovat než Dobřív!

Vůdce loupežníku, bývalý šlechtic, však potřeboval pro svou chasu neustálou práci. No a tou bylo loupení a okrádání. I tak se jednou rozhodl a svou tlupu začal posílat do východního kraje. Tam se ještě dalo loupit bez velkého nebezpečí. Avšak jaký to byl omyl! Všechny je tam čekal zlý konec. Obyvatelstvo se ve východním kraji smluvilo a ozbrojilo. Vyrazilo z lesů na lupiče a všechny je pobili a ani vůdce nešetřili. Jejich hrad vypálili a nedaleko jeho trosek si vybudovali hrdinští osvoboditelé novou ves. Ta dostala jméno Strašice. To jméno dodnes připomíná, že zde žili lidé v neustálém strachu…

(Z knihy pověsti Středních Brd)

Doporučuji

TOPlist