Tomáš Makaj

Narodil se 17. srpna 1974 v Kladně. Po zakončení Střední lesnické školy v Písku vystudoval religionistiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde svá studia zakončil diplomovou prací Ikonoklasmus v předhusitském a husitském hnutí (do roku 1444). Vysokou školu ukončil v roce 2005. Mezi jeho další studia patřila pedagogika a historie, které v současnosti studuje na Západočeské univerzitě. V letech 2001-2006 působil jako učitel na ZŠ Karla Vokáče ve Strašicích. Od roku 2007 je zaměstnancem obce Strašice, kde v současnosti pracuje jako vedoucí kulturního odboru.

První literární krůčky jsou z let 1991-1992, kdy publikoval v periodickém tisku. V roce 1995 publikoval v Lipíku (Listy písecké kultury). Roku 1998 se stal zakládajícím členem Neakademického sdružení uměleckého v Rokycanech. V následujícím roce se stává členem Klubu mladých autorů v Plzni. Od roku 2000 publikuje články zaměřené na regionální historii. Mezi jeho koníčky patří archeologie, regionální historie, divadlo a literatura. Od roku 2007 se aktivně podílel na vzniku Muzea Středních Brd ve Strašicích. V roce 2010 byl zvolen předsedou Brdského muzejního spolku. Od roku 2005 pořádá literární soutěž Strašice Karla Vokáče a v roce 2008 se stal členem poroty literární soutěže Hořovice Václava Hraběte. 2011 založil Brdskou edici o.s. (www.brdskaedice.cz), jejíž hlavním cílem je podpora regionální literatury a kultury. Od roku 2012 je členem Střediska západočeských spisovatelů.

Literární činnost:
První opravdové literární záchvěvy, jak bylo řečeno, zažil v Písku, kde vydal v roce 1995 své první básně v časopisu Lipík (Listy písecké kultury). Druhou literární etapou byla krátká existence rokycanského časopisu „A propos" v letech 1998-99, kde zastával post šéfredaktora. Od roku 2000 publikoval pravidelně poezii v celé řadě almanachů a sborníků. Dále publikoval i v periodickém tisku např. Tvar, Literární noviny, PLŽ - Plzeňský literární život...atd. Články o regionální historii publikuje především v časopisu Barňák. Součástí jeho tvorby jsou i scénáře k místopisným a naučným filmům.

Samostatné publikace:
Večerem k ránu - sbírka poezie (ilustrace Naďa Kahovcová), Plzeň 2006
Strašické pověsti (ilustrace Petr Prokůpek), Strašice 2008 - soukromý tisk
Střední Brdy na starých pohlednicích a fotografiích, Hostivice 2010
Strašice a okolí v obrazech (ilustrace Petr Prokůpek), Hostivice 2011
Z historie strašických kasáren I. 1934-1939, Hostivice 2012
Pověsti Středních Brd (ilustrace Vhrsti), Hostivice 2012

Památky obce Strašice, Rokycany 2014

Výstavy:
Od roku 2004 pořádá pravidelné výstavy zaměřené na regionální historii především s Ing. Václavem Jiřičkou. Z celé řady výstav stojí za zmínku Mistr a žák - dílo Josefa Váchala a Josefa Hodka, Rozžaté lampy Stínu – Edice Stín a Karel Vokáč (společně s D. Mačasem), Z historie strašických kronik (s Petrem Prokůpkem), Toulky po strašických památkách...atd.

Literární ceny:
1998 - Čestné uznání - Hořovice Václava Hraběte
2001 - 3. místo - Literární Šumava - poezie
2003 - 1. místo - Literární Šumava - poezie
2003 - 3. místo - Literární cena Vladimíra Vokolka - poezie
2004 - 1. místo - Literární Šumava - poezie
2006 - Čestné uznání - Plzeňský literární deštník
2006 - Čestné uznání - Literární Varnsdorf

Doporučuji

TOPlist